Gebruikersvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U ZICH AANMELDT. HIER WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR DE DEELNAME AAN HET ‘BPF Foodservice DEELNEMERSPANEL’.

Algemeen

Het BPF Foodservice Deelnemerspanel is het klantenpanel van Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen (hierna te noemen: Bpf Foodservice). Meldt u zich aan als lid van het panel, dan stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze informatie heeft gelezen. Als u niet met deze gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u zichzelf niet te registreren.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. BPF Foodservice garandeert niet dat de inhoud van de website altijd juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit BPF Foodservice, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

Door u verstrekte informatie

Indien u informatie aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u uw medewerking aan een onderzoek verleent, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken.

Vrijwillige deelname

De deelname aan het BPF Foodservice Deelnemerspanel is vrijwillig. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan onderzoeken of niet, en u kunt zichzelf altijd uitschrijven op de website.

Persoonsgegevens en verwijzing naar Privacyverklaring

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met bpffoodservice@panelwizard.com

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van het panel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Privacyverklaring BPF Foodservice Deelnemerspanel

Algemeen

Het BPF Foodservice Deelnemerspanel is het klantenpanel van BPF Foodservice. In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe BPF Foodservice deze gegevens gebruikt.

Doeleinden voor het verzamelen van gegevens

Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door BPF Foodservice gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Uw antwoorden op de in een onderzoek gestelde vragen worden verzameld door Kien (beheerder van PanelWizard), ten behoeve van BPF Foodservice. Kien levert op basis van de gegeven antwoorden altijd een anonieme einduitkomst aan BPF Foodservice. BPF Foodservice heeft dus geen inzage in de antwoorden op deelnemersniveau. Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar BPF Foodservice u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening naar onze (toekomstige) relaties te verbeteren.

Het BPF Foodservice Deelnemerspanel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat BPF Foodservice u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het klantenpanel en u kunt zichzelf altijd uitschrijven op de website van het BPF Foodservice Deelnemerspanel (bpffoodservice.panelwizard.com).

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden waarbij uw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. U kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Bescherming van de gegevens

BPF Foodservice en de uitvoerende partij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Kien (beheerder van PanelWizard). Kien verwerkt de gegevens in opdracht van en ten behoeve van BPF Foodservice. Kien heeft zich contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht BPF Foodservice te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. BPF Foodservice zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u BPF Foodservice verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Contact

Indien u een vraag of een klacht heeft over de website bpffoodservice.panelwizard.com, neem dan contact op met bpffoodservice@panelwizard.com

Hosting en uitvoerende partij

Kien (beheerder van PanelWizard) is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses ten aanzien van het klantenpanel. Kien houdt zich bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgt Kien de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd). Zowel Kien (ISO 20252) als PanelWizard (ISO 26326) zijn ISO gecertificeerd.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op de gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van het klantenpanel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.