Waarom Bpf Foodservice deelnemerspanel?

Het Bpf Foodservice deelnemerspanel is het instrument van Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen (hierna te noemen: Bpf Foodservice) om zicht te krijgen op wat er speelt bij haar deelnemers. Uw mening en oordeel over diverse onderwerpen stellen ons in staat onze communicatie en dienstverlening verder te verbeteren.

De onderzoeken worden in opdracht van Bpf Foodservice gecoördineerd door Kien (beheerder van PanelWizard), een onafhankelijk bureau voor marktonderzoek.

Wat houdt deelname in?

Als lid van het panel zult u een paar keer per jaar worden uitgenodigd voor onderzoeken van Bpf Foodservice. Per onderzoek kost u dit gemiddeld vijf tot tien minuten. De onderzoeken vinden plaats via internet. Deelname is vrijblijvend en u bepaalt zelf hoe vaak u wilt deelnemen aan een online onderzoek.

Wij willen samen met u onze communicatie en dienstverlening aan u verbeteren. Deelname aan het panel is dus een goede en unieke manier om uw mening kenbaar te maken.

Mocht u nog vragen hebben over het Bpf Foodservice deelnemerspanel, stuur uw vraag naar de Helpdesk (bpffoodservice@panelwizard.com) of bel naar Kien (beheerder van PanelWizard) 050 365 76 72.